Započeta druga runda javnih konsultacija o osnivanju Komisije za istinu i pomirenje

Pripremni tim za osnivanje Komisije za istinu i pomirenje započeo je drugu rundu javnih konsultacija sa grupom civilnih žrtava i pirodica nestalih lica. U ovom procesu konsultacija Tim planira da obuhvati i ostale grupe građana kako bi rasprostranjenost i obuhvatnost bile što veće, kako bi se stvorio pravni osnov zasnovan na potrebama i zahtevima građana Republike Kosovo.

Na konsultaciji koja je realizovana sa predstavnicima civilnih žrtava i porodica nestalih lica iz različitih mesta na Kosovu, porodice su izrazile njihova mišljenja i sugestije u vezi sa nacrtom Normativnog akta, uopšteno o inicijativi, ali i o brigama rešavanja pitanja nestalih lica. Prema njihovom mišljenu, Komisija treba da bude sveobuhvatna i profesionalna i da njen bitan element treba da bude mir.

Javne konsultacije otvorene su za sve ciljne grupe Pripremnog tima i dobra su mogućnost da se utiče na pravac koji ova Komisija treba da ima.