Pripremni tim za osnivanje Komisije za istinu i pomirenje se konsultovao sa stručnjacima iz oblasti tranzicione pravde

Priština, 14. maj 2020. godine – Pripremni tim je uz podršku Ambasade Švajcarske održao virtuelni sastanak sa stručnjacima tranzicione pravde Yasminom Sooka i Mô Bleekerom.

Tokom ovog sastanka razmotren je posao Pripremnog tima sa posebnim akcentom na komentare koji su dati na nacrt Normativnog akta, dokumenta koji je stvoren kao rezultat javnih konsultacija održanih tokom 2019. godine.

Učesnici su istakli da je „ovo istorijski proces“ koji se dešava zbog dugoročnog dobra zemlje.

Pripremni tim za osnivanje Komisije za istinu i pomirenje se zahvalio stručnjacima na komentarima i na njihovom cenjenom vremenu, a takođe je istakao da će Komisija koja se formira biti politički nezavisna, sa potpunim integritetom i u kosovskoj svojini.

Pripremni tim će nakon poboljšanja situacije u vezi sa panedmijom Covid-19 nastaviti sa drugom rundom javnih konsultacija.